Tagfelvétel

A tagfelvétel feltétele az Alapszabály elfogadása, a Tagfelvételi kérelem kitöltése és visszajuttatása, valamint a tagdíj megfizetése.