Az MKNT küldetése

 

A Társaság célja, hogy tagjainak szakmai tevékenységét elősegítve állást foglaljon a neurogenetikai vizsgálatok irányelveiről, a therápiás törekvésekről, azokat országos szinten összehangolja; fórumot teremtsen nemzetközi kapcsolatok létrehozásához, elősegítse a neurogenetika hazai (egyetemi, postgraduális) és nemzetközi szintű oktatását.

Feladatának tekinti továbbá, hogy saját szakterületén elősegítse az országos szintű társadalmi és eikai feladatok megoldását és aktívan részt vegyen a közvélemény neurogenetikáról alkotott véleményének alakításában, a gyors és szakszerű tájékoztatásban a tömegkommunikáció felhasználásával.

Tudományos tapasztalatcserét, valamint nemzetközi és hazai kongresszusokat szervez, azokon részt vesz és anyagi határain belül, elősegíti tagjai külföldi és hazai szakmai rendezvényeken való részvételét.